Çocuklarda Obeziteyi Önlemek

Okullar yalnızca akademik başarıların gerçekleştirildiği öğretim kurumları değil aynı zamanda yaşam kalitesini arttıracak, doğru sağlık ve beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitim kurumlarıdır.Okul çağındaki çocuklarda sık görülen obezitenin önlenmesinde öğretmenlerin çok büyük rolü vardır.Neden derseniz günlük ortalama 8 saatini okulda geçiren öğrenciler öğretmenleri sadece davranışsal olarak rol model olarak görmenin yanında beslenme şekliyle de model almaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin beslenme bilgisini geliştirmesi gerekmektedir.


İlköğretimin ilk 5 yılında genellikle tek bir sınıf öğretmeni veya az sayıda farklı alan öğretmenleri ile günün yaklaşık 8 saatini okul ortamında geçiren 6-12 yaş grubu çocuklar için öğretmenleri önemli rol modeller olabilmektedirler. Doğru ve etkin model oluşturabilmeleri için öğretmenlerin de sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarına sahip olmaları; bu nedenle de bu konularında tekrar eğitim almalarının olumlu sonuçlar getirdiği çalışmalarla gösterilmiştir.Bu yaşlarda kazanılacak olumlu beslenme alışkanlıkları ve besin tercihleri, beslenme kaynaklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engeller. Bu konuda kreşlere, anaokullarına, ilköğretim ve diğer eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Çünkü bu kurumlarda öğretmen öğrencisiyle anne, baba ve diğer yakınlarından daha fazla beraber olmakta, öğrencilerin davranışlarını, görünüşlerini, öğrenme becerilerini her gün daha yakından izleyebilmekte ve en önemlisi de onlara rol model olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada öğretmenlere verilen beslenme eğitimi öncesi ve sonrasında öğrenciler incelendiğinde özellikle obezite prevalansında azalma görülmüş ayrıca öğrenciler sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite alışkanlıkları kazanmışlardır.

#çocukluk #çocuklukobezitesi #çocuğumnasılzayıflayacak #çocukdiyeti #çocuk #anaokulbeslenmesi #beslenmeeğitimi #beslenmekursu #ilaypolat #spor #obezite #diyet #diyetisyen

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör